Collection: A-C

62 products
 • Bai Zhu / Atractylodes Macrocephala
  Regular price
  $19.78
  Sale price
  $19.78
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Shao Yao / Paeonia Lactiflora
  Regular price
  $15.60
  Sale price
  $15.60
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang / Bupleurum & D.B. Combination
  Regular price
  $27.34
  Sale price
  $27.34
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bu Zhong Yi Qi Tang / Ginseng & Astragalus Combination
  Regular price
  $31.90
  Sale price
  $31.90
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chi Shao Yao / Paeonia Ru
  Regular price
  $17.60
  Sale price
  $17.60
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chen Pi / Citrus Reticulata
  Regular price
  $15.60
  Sale price
  $15.60
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chai Hu / Bupleurum Chinense
  Regular price
  $24.96
  Sale price
  $24.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chai Hu Su Gan Tang / Bupleurum & Cyperus Combination
  Regular price
  $27.85
  Sale price
  $27.85
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ba Wei Di Huang Wan / Rehmannia Eight Formula
  Regular price
  $31.20
  Sale price
  $31.20
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bo He / Mentha haplocalyx
  Regular price
  $31.38
  Sale price
  $31.38
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chuan Xiong / Ligusticum Chuanxiong
  Regular price
  $17.60
  Sale price
  $17.60
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Che Qian Zi / Plantago Asiatica
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ba Zhen Tang / Tang Kuei & Ginseng Eight Combination
  Regular price
  $36.63
  Sale price
  $36.63
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ban Zhi Lian / Scutellariae Barbata
  Regular price
  $15.18
  Sale price
  $15.18
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Zhi / Angelica Dahuica
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bao He Wan / Citrus & Crataegus Formula
  Regular price
  $28.21
  Sale price
  $28.21
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bu Gu Zhi / Psoralea Corylifolia
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chi Sheng Shen Qi Wan / Achyanthes & Plantago Formula
  Regular price
  $26.22
  Sale price
  $26.22
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ci Ji Li / Tribulus Terrestris
  Regular price
  $12.90
  Sale price
  $12.90
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ban Lan Gen / Isatis Indigotica
  Regular price
  $17.60
  Sale price
  $17.60
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ba Ji Tian / Morinda Officinalis
  Regular price
  $46.00
  Sale price
  $46.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bing Lang / Areca Catechu
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Mao Gen / Imper Rhiz
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chai Hu Gui Zhi Tang / Bupleurum & Cinnamon Combination
  Regular price
  $28.50
  Sale price
  $28.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bei Sha Shen / Glehnia Littoralis
  Regular price
  $47.00
  Sale price
  $47.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cang Er San / Xanthium Formula
  Regular price
  $23.90
  Sale price
  $23.90
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai He Gu Jin Tang / Lily Combination
  Regular price
  $34.09
  Sale price
  $34.09
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bie Jia / Trionyx Sinensis
  Regular price
  $48.30
  Sale price
  $48.30
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chuan Xin Lian / Andrographis Paniculata
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Tou Weng / Pulsatilla Chinensis
  Regular price
  $30.00
  Sale price
  $30.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ah Jao / Asina Gelatinum
  Regular price
  $50.60
  Sale price
  $50.60
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bi Liang Tang / Pueraia Nasal Combination
  Regular price
  $29.72
  Sale price
  $29.72
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Jiang Cao / Patrinia Villosa
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Bu / Stemona Sessilifolia
  Regular price
  $14.96
  Sale price
  $14.96
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai He / Lilii Bulbus
  Regular price
  $29.20
  Sale price
  $29.20
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bai Zi Ren / Platycadus Orientalis
  Regular price
  $26.40
  Sale price
  $26.40
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chan Tui / Cicadai
  Regular price
  $72.14
  Sale price
  $72.14
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ba Wei Di Huang Wan / Rehmannia 8 Formula
  Ba Wei Di Huang Wan / Rehmannia 8 Formula - Min Tong Herbs
  Regular price
  $16.77
  Sale price
  $16.77
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ci Wu Jia / Acanthopanax Senticosus
  Regular price
  $31.06
  Sale price
  $31.06
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bie Xie / Dioscorea hypoglauca
  Regular price
  $12.90
  Sale price
  $12.90
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out